Odstoupení od kupní smlouvy

 

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 


Prostřednictvím vašeho e-shopu www.zkuze.com jsem s vámi uzavřel/a kupní smlouvu,

jejímž předmětem byly …......................... Tento výrobek jsem převzala dne …...................

 

Smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Výrobek vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o vrácení kupní ceny ve výši …..... …..Kč nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy, které vyplněné přikládám do zásilky.

Výrobek zasílám pečlivě zabalený a nepoškozený zpět na adresu.

ZKUZE s.r.o, Gen.Šimka 3633/2a, Břeclav 69003

DATUM PŘEVZETÍ:

DATUM ODESLÁNÍ ZPĚT:ČÍSLO OBJEDNÁVKY:

KUPNÍ CENA:

ČÍSLO ÚČTU PRO VRÁCENÍ PLATBY:

KUPUJÍCÍ

JMÉNO, PŘIÍJMENÍ:

ADRESA:

TELEFON:

EMAIL:PODPIS KUPUJÍCÍHO, DATUM 

 

 

Zpět do obchodu